NOAS IT – Vi som har det som behövs

IT-drift är vad vi arbetar med. Outsourcing av IT-drift är det du som kund i fokus. IT-drift är ett kort ord men dess påverkan på en organisations verksamhet är alltid långtgående.

Ett kort ord till trots;-innebörden är bred.För oss är IT-drift den plattform alla verksamheter behöver för att köra sina program och filer.

Att köpa IT-driften som outsourcad tjänst innebär att köpa det som en avtalad funktion där leveransen sker från våra drifthallar, eller från andra leverantörer via oss,

– det man kallar hybridmoln eller hybriddrift.

Då IT-drift är ett brett område rymmer det naturligtvis en stor mängd tjänster och tekniker.

Vår tjänstekatalog rymmer ett 15-tal IT-drifttjänster.

Total Outsourcing är vår helhetstjänst där kunden köper hela, eller stora delar av sin IT-drift som en avtalad och outsourcad tjänst.

En Total Outsourcinglösning är som namnet antyder en omfattande affär där IT-mästaren leverara ett komplett funktionsansvar.

Virtuell Dedikerad Server är det sättet man oftast köper en server i dag;

-som en avtalad tjänst där själva servern skapas med hjälp av virtualiseringsprogram i stora hårdvaruplattformar i våra egna drifthallar.

Service Desk Komplett och Extern Servicedesk är snarare en outsourcing av en process snarare än en teknik.

Tjänsterna har lite olika innehåll men är båda att karaktärisera som en outsourcing av ärendehanteringen och första linjens support.

Molntjänster är en outsourcing av IT-drift även dom, -om än i enklare och snävare form.

Microsoft Office 365, Hosted Exchange, Spamfilter etc. är alla molntjänster som levereras från oss eller återförsäljs av oss.

Vi har även kostnads effektiva tjänster för dig som företag.

korridorsstöd ?

© Copyright - Kund NOAS IT