Jag begär att de personuppgifter som NOAS, SE6704, behandlar om mig skall raderas med omedelbar verkan.
Jag önskar att få en bekräftelse på denna ansökan om radering av personuppgifter.

Person-nr:

Datum:

Please prove you are human by selecting the Star.
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

DutchEnglishFrenchGermanSwedish