Webbplatsens överlägg

NYHETER

Nyheter

2023-10-08

Idag kommer vi starta projektet att segmenter nätet (IT-nätverket) för en av våra större kunder.
Detta efter att dom utsatts för ett hacker försök men som inte lyckades eftersom vi radan varit där och löst vissa problem dom hade.

2023-06-10

Så var vårt nya avtal med olika aktörer inom drift klart det är ett nivå tre avtal som där företagen använder oss när inte deras Servicedesk eller 2 linjen kan lösa problemet inom angiven tid. Då man har signerat ett avtal där man räknar ut ett antal case om året och blir fakturerad detta som bas, kommer man inte över så blir den angivna kostnaden det som faktureras löpande går man över får man en tilläggs faktura på dom case man gått över.
Vi har ännu plats för några företag till för denna lösning.

2020-09-22

Noas har tecknat ett nytt avtal gällande företags-IT för drift av nya aktör på EU marknaden Avtalet som är ett resultat av en upphandling omfattar samtliga Servers inom deras marknad samt drift plattformar.

Det nya EU täckande avtalet innebär att Noas befäster sin mycket starka position i strategisk samarbetspartner med hög kompetens och lång erfarenhet av IT-drift inom den verksamhet koncernen bedriver.

Noas uppdrag är att agera som en expertresurs inom IT-miljö och Drift och att arbeta målfokuserat på flera nivåer inom deras marknad. Målen för samarbetet omfattar bland annat färre drift stop, att hjälpa organisationen att identifiera och agera på tidiga IT problem, samt att skapa en helhetsprocess kring drift som möjliggör förebyggande insatser och minskar risken för drift stop.

–       Ett viktigt krav i upphandlingen var att kunna öka stödet till konsulter, IT-funktioner i att tidigt hitta och stötta drift problem ,vilket vi nu kommer att kunna göra. Samarbetet med Noas kommer också ge våra medarbetare nya möjligheter till stöd genom digitala lösningar.
Noas strävar efter optimera drift och göra jobben enklare och säkrare.

I skrivande läget kan vi ej namn ge företaget än eftersom dom inte än är på EU-marknaden än.
Mer info kommer snart på denna sida.