Webbplatsens överlägg

TJÄNSTER

 • Konsultation Vi kan hjälpa ert företag och personal på ledningsnivå att fatta rätt beslut inför kommande inköp, och att sätta budgetar inför kommande investeringar. Vi kan även hjälpa till med olika behovs- och effektanalyser för att kunna optimera er miljö och ert arbetssätt. Under dryga 20 år har vi arbetat med, servar och andra IT miljö lösningar och även hjälpa till med att man som företag optimalt utnyttjar investeringarna.
 • Hur säker är din verksamhet?
  Informations- och IT-säkerhet – Cyber Security – handlar inte bara om lås, spärrar och brandväggar. Det handlar också om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet, hem och affär i en värld i ständig förändring Vad händer ??
  Vad som händer idag kanske blir ett stort problem i morgon. Idag sker kommunikationen allt snabbare och vi kräver att den ligger i framkant. Många gånger kräver företag att vi skall vara uppkopplade 24-7 för att kunna ge information. Det mobila kontoret har gjort oss mycket mer effektiva, men även mer sårbara. Vi bör därför hantera den digitala informationen försiktigt som vi gör med fysiska dokument. Många företag låser in viktiga fysiska dokumenten i dokumentskåp, men samtidigt har de scannats in och gjorts digitala som ligger på olika ställe ex. Laptopen , vilken vi tar med oss hem eller ut på kundbesök. Hur skyddar vi dokumenten där? Informationssäkerhet är något alla företag bör göra, detta kan leda till att man får mindre överraskningar och huvudbry om något oförutsett skulle hända. Kunder kommer även att känna en trygghet då de vet att ni behandlar deras uppgifter konfidentiellt. I många fall behöver man inte göra dyra investeringar utan det viktiga är att man förstår vilka hot och risker det finns med att inte behandla informationen korrekt.  
 • Inköp Vi samarbetar idag med ett flertal pålitliga leverantörer, och använder deras produkter och tjänster. Men även om ni har leverantörer redan idag, så kan vi vara bollplank så ni får rätt produkter till ert arbete. För att ta fram rätt beslut gör vi en behov analys, och där efter lägger vi upp en strategi för er verksamhet.
 • IT-Drift Vi har idag ett flertal företag där vi agerar som deras interna IT-avdelning och ser till att IT-miljön är uppdaterad vad det gäller mjukvara, hårdvara och uppdateringar. Vi utför nyinstallation, uppgraderingar, underhåll av befintliga miljöer – och detta enligt en plan som vi lagt tillsammans. Med dagens teknik och driftsäkerhet på hårdvaran behövs oftast ingen egen IT-personal. Istället kan ni genom att köpa in tjänsten och ha en regelbunden översyn sänka era kostnader för IT-driften. Behöver ni tillfällig IT-jour för er verksamhet kan jag lösa detta också. Eller ni har behov för Onsite stöd så löser vi även detta.
 • Nätverks frågor IT- och COMS lösningar har traditionellt varit två olika område än om områdena liknar varandra. Olika tjänster som ofta haft egna resurser och kan komma från olika leverantörer. För er som företag har detta ibland lett till problem då dessa inte personal fungerar tillsammans.– Vi vet att många företag behöver uppdatera och digitalisera sin verksamhet. Men det kan vara en dyr investering i allt eller veta vilken tjänst man skall välja. Med IT-avdelningen som service skapar vi den helhet som saknats på företagsområdet, något som kommer att förändra vår bransch och dom olika tjänsterna som det finns behov av.
 • IT-avdelning som serviceMed lösning ”it-avdelning som service” menar vi att de som enda leverantör tar vi ansvar för och hanterar alla tjänster och it-frågor till företaget. Servicen rullar som ett abonnemang och ger företag tillgång till experter som först genomför en analys för att skräddarsy tjänsten. Därefter så ansvarar vi för it-miljön hos företaget. Servicen innebär support, konsultation samt utbildning– då frigör vi tid så att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. – Företag skall göra det dom är bäst på, inte investera i dyr teknik eller teknisk kompetens. Med vår nya service så behöver företagen inte längre välja. Med vår unika service kan allt fler hoppa på den digitala framtiden.
 • På plats IT-Support (Onsite)
  Onsite Support ser till att ni har en fungerande IT-miljö, både på klient- och servernivå. Allt från tekniska problem till att hjälpa er vid beställningar, eller att hitta lösningar på era problem, er verksamhet i fokus. Vi erbjuder även övervakning och drift samt mer komplexa felsökningsuppdrag.
  Vi kan även vara med vid flyttningar att vara korridors stöd (IT-hjälp)